Tarifa

PLATÓ

 • PREU BASE
 • 600 € /dia
  Laborables
 • 700 € /dia
  Cap de setmana
 • 400 € /dia
  Muntatge/desmuntatge
 • HORA EXTRA
 • 65 € /hora
  Laborables
 • Consultar
  Cap de setmana
 • +400 € /dia
  PANTALLA SOSTRE MÒBIL
 • Consultar
  CALEFACCIÓ
 • Consultar
  PINTAT CICLORAMA I SÒL
  Color RAL / CROMA
 • 0,50 € /kw
  KILOWATT
 • Consultar
  NETEJA PLATÓ
 • INCLOU
  Assistent de plató
  Ciclorama
  Sala Magna i camerino

PISCINA

 • PREU BASE
 • 100 € /hora*
  Laborables
 • 130 € /hora*
  Cap de setmana
 • * Jornada mínima de 4 hores
 • HORA EXTRA
 • 100 € /hora
  Laborables
 • 130 € /hora
  Festius i nocturn (21-6h)
 • +150 € /dia
  FONS CROMA
 • +150 € /dia
  FONS NEGRE
 • Consultar
  CLIMATITZACIÓ AIGUA
 • 0,50 €/kw
  KILOWATT
 • INCLOU
  Assistent de plató
  Sala coberta
  Camerino

EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ

 • 300 € /dia
  Tungstè Pack
  5000w (x5) / 2000w (x5)
  1000w (x4)
 • 390 € /dia
  HMI Pack
  2500w (x3) / 1200w (x2)
  575w (x2) / 200w (x3)
 • 60 € /dia
  Dedolight
  Pack de 4 unitats + accessoris
 • 100 € /dia
  Hazylight
 • 30 € /dia
  Columna FOBA petita
 • 40 € /dia
  Columna FOBA gran
 • 40 € /dia
  Minibruto

COMPLEMENTS

 • 80 € /dia
  Giratutto elèctric
 • 120 € /dia
  Cinta de caminar
  Tread Mill
 • 500 € /dia
  Plataforma 360°
  Muntatge i desmuntatge
  350 € /dia
 • 20 € /unitat /dia
  Plataformes fixes
 • 50 € /dia
  Bastida alumini
 • 30 € /dia
  Carretó elevador
 • 60 € /dia
  Màquina de fum
 • 50 € /dia
  Turbina 250 W
 • 300 € /dia
  Giratutto a nivell
 • 60 € /dia
  Pal·li

SERVEIS

 • Inclòs en preu plató
  Sala magna
 • Inclòs en preu plató
  Camerino
 • Segons projecte
  Decorats
  Construcció decorats
 • Segons projecte
  Servei d’àpats
 • Sense càrrec
  Wi-Fi i FTP
 • Sense càrrec
  Pàrquing
 • Segons projecte
  Seguretat