Taller

Taller de fusteria i construcció de decorats adjacent al plató. Per a publicitat, ficció i fotografia. Magatzem de materials, per a màxima agilitat i rapidesa de canvis.